Et leida, kas rasedusaegse suitsetamise ja laste ülekaalulisuse vahel tõesti esineb mingi seos uuriti ja anlüüsiti mitmeid erinevaid meditsiinilisi andmebaase: PubMed, Embase, Global Health ja Web of Science.

Kaasati kuni 1. jaanuarini 2015 avaldatud sellised levimus- ja kohortuuringud täiskantud üksikraseduste kohta, kus oli jälgitud lapse elu kuni 18. eluaastani.

Ulatuslik analüüs hõlmas 39 uuringut 236 687 lapse kohta Euroopast, Austraaliast, Põhja- ja Lõuna-Ameerikast ning Aasiast.

Ema suitsetamist raseduse ajal esines 5,5–38,7% ning laste ülekaalulisuse levimus oli 6,3–32,1% ja rasvunuid oli 2,6–17%.

Kohandatud suhtelised riskid näitasid, et seos raseduseaegse suitsetamise ja laste ülekaalulisuse (suhteline risk 1,37; 95% usaldusvahemik (uv) 1,28–1,46) ning rasvumise (suhteline risk 1,55; uv 1,4–1,73) vahel on olemas.

Tulemused viitavad samuti, et ema rasedusaegse suitsetamise ja laste ülekaalulisuse vahel esineb põhjuslik seos.

Seega on suitsetamisvastased kampaaniad, eriti just rasedate naiste seas, olulise tähtsusega.

Allikas: Kliinik.ee