Essexi ülikoolis tehtud uuring, milles osales 15 000 tüdrukut Suurbritanniast vanusevahemikus 13 kuni 14 eluaastat, näitas, et edukaimad olid just need tüdrukud, kelle kallal pidevalt näägutati ja keda utsitati vanemate poolt rohkem saavutama. Uuring kestis kuus aastat ja selgus, et tüdrukud, keda pidevalt utsitati, olid kohusetundlikud, käisid korralikult koolis ja leidsid parema palgaga töö. Samuti hoidusid nad edukamalt varases nooruses rasedusest.

Uuring näitab, et kui lapsele seatakse kõrged eesmärgid, siis suure tõenäosusega proovivad nad neid täita. Kui lapsele anda aga vabad käed, võib juhtuda, et ta muutub hoopis laisaks ja ei jõua elus kuskile.

Olenemata sellest, et alguses proovisid lapsed vanemate ettekirjutusi iga hinna eest vältida, salvestusid neisse vanemate põhimõtted, mis neid edaspidistes otsustes juhtis. Samuti soovitasid uuringu eksperdid lapsevanematele, et laps peaks selgeks õppima vähemalt kolm keelt, sest ka see annab karjääris rohkem võimalusi. Samas ei tooda uuringus välja, kas edukamad lapsed ühtlasi ka õnnelikumad olid.

Allikas: rd.com